نظر شما در مورد این سایت چیست؟
(59.76%) 799
فوق العاده عالی
(11.59%) 155
عالی
(11.29%) 151
خوب
(3.964%) 53
بد
(13.38%) 179
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1337