نظر شما در مورد این سایت چیست؟
(59.95%) 795
فوق العاده عالی
(11.61%) 154
عالی
(11.23%) 149
خوب
(3.846%) 51
بد
(13.34%) 177
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1326