نظر شما در مورد این سایت چیست؟
(60.07%) 790
فوق العاده عالی
(11.71%) 154
عالی
(11.33%) 149
خوب
(3.878%) 51
بد
(13.00%) 171
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1315