نظر شما در مورد این سایت چیست؟
(59.86%) 798
فوق العاده عالی
(11.55%) 154
عالی
(11.25%) 150
خوب
(3.975%) 53
بد
(13.35%) 178
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1333