نظر شما در مورد این سایت چیست؟
(60.09%) 792
فوق العاده عالی
(11.68%) 154
عالی
(11.30%) 149
خوب
(3.869%) 51
بد
(13.05%) 172
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1318